Inflationen minskar enligt SCB

Inflationstakten i den svenska ekonomin dalar. Under september var inflationen 0,4%, en minskning sedan augusti då den var 0,7%. Konsumentprisindex (KPI) steg med i genomsnitt 0,4% från augusti till september. Under samma period 2011 ökade KPI med 0,7%. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,9% i september. Det skriver SCB i sin rapport.

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.