Lägre KPI

Konsumentprisindex minskade under augusti med 0,1 procent jämfört med juli. Under motsvarande period förra året steg KPI med 0,1 procent. Inflationstakten var -0,2 procent i augusti, vilket är en … [Read more...]

Riksbanken – inflationsmålet

Den svenska Riksbanken har ett mål för inflationen i Sverige. Målet är att ökningen av KPI (Konsumentprisindex) ska var två procent. Anledningen till att man definierat målet genom KPI beror på … [Read more...]

Konsumentprisindex sjönk – inflationen ”ökar”

Från juni till juli 2013 sjönk konsumentprisindex (KPI) med i genomsnitt 0,1 procent. Till nedgången den senaste månaden bidrog prissänkningar (läs realisation) på kläder och skor (-7,4 procent) med … [Read more...]

Inflationen minskar enligt SCB

Inflationstakten i den svenska ekonomin dalar. Under september var inflationen 0,4%, en minskning sedan augusti då den var 0,7%. Konsumentprisindex (KPI) steg med i genomsnitt 0,4% från augusti till … [Read more...]