Bostadsbyggandet kan bli en allt större flaskhals

Bostadsbyggandet i Sverige ligger historiskt sett på en låg nivå. Under de senaste åren har antalet byggda bostäder i Sverige legat runt 20 000 per år, som under de senaste 50 åren endast … [Read more...]