Stig Björne: Internationalisering av småföretag genom Exportrådet

Exportrådet erbjuder stöd till småföretag som vill exportera. Stödet omfattar hela processen från exportinformation till säljstöd och marknadsstöd i landet dit företaget vill exportera. Exportrådets … [Read more...]