Minskat handelsnetto

Värdet på den svenska varuexporten var drygt 84 miljarder kronor i augusti 2013. Varuimporten uppgick till drygt 80 och handelsnettot uppgick till 3,8 miljarder kronor. I jämförelse med för ett år … [Read more...]

Stig Björne: Ökat handelsnetto

Den svenska exporten av varor uppvisade ett överskott om 3,7 miljarder kronor under juli månad. På ett år sikt – jämfört med juli förra året – är det en ökning av nettot med nästan en miljard eller 30 … [Read more...]