Svenska industriproduktionen: Mer produktion – lägre orderingång

Den svenska industriproduktionen steg förhållandevis mycket under april - med tre procent i jämförelse med månaden innan (säsongsjusterat). I jämförelse med samma månad förra året var ökningen mer … [Read more...]