Minskade investeringar?

SCB gör med viss periodicitet en investeringsenkät som vänder sig som den svenska industrin. Lite oroväckande visar den att de svenska företags investeringar planerar att minskas. Stig Björne I … [Read more...]