Stig Björne: Tillväxten i den svenska ekonomin återhämtad

Andra kvartalet 2012 steg BNP med 0,7 procent, säsongrensad och jämförd med kvartalet innan, vilket var en oförändrad tillväxttakt från första kvartalet. I Europa överträffades den svenska tillväxten … [Read more...]