Turismen i Sverige 2012

Tillväxtverket – som är statistikansvarig myndighet för turism och besöksnäring – har presenterat nya siffror för 2012. Det nya siffrorna visar att besökarna från Väst- och Sydeuropa minskade under … [Read more...]

Gränsundersökning IBIS om inkommande turism

Tillväxtverkets undersökning IBIS 2011 handlar om turismen som kommer till Sverige. Undersökningen genomförs av myndigheten som kontinuerligt samlar information om inkommande besökare i … [Read more...]