Bättre utrikeshandel

Den svenska handeln med omvärlden förbättras. För perioden oktober-december 2012 så var överskottet i bytesbalansen 62 miljarder kronor. Detta kan jämföras med samma period 2011 då överskottet uppgick … [Read more...]