Förstärkt valutareserv

Första kvartalet gav betalningsbalansen ett överskott i bytesbalansen om 68 miljarder kronor. Därmed stärktes bytesbalansen med 4 miljarder kronor jämfört med motsvarande period föregående år. … [Read more...]

Bättre utrikeshandel

Den svenska handeln med omvärlden förbättras. För perioden oktober-december 2012 så var överskottet i bytesbalansen 62 miljarder kronor. Detta kan jämföras med samma period 2011 då överskottet uppgick … [Read more...]