Stig Björne: Myndigheten för kulturanalys tar över den officiella kulturstatistiken

Från och med 1 januari 2012 överlämnar Kulturrådet ansvaret för den officiella statistiken avseende museer, studieförbund, kulturmiljövård och samhällets kulturutgifter till Myndigheten för kulturanalys. Sedan 2011 är Kungliga Biblioteket ansvarigt för den officiella biblioteksstatistiken.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.