Stig Björne: Myndigheten för kulturanalys tar över den officiella kulturstatistiken

Från och med 1 januari 2012 överlämnar Kulturrådet ansvaret för den officiella statistiken avseende museer, studieförbund, kulturmiljövård och samhällets kulturutgifter till Myndigheten för … [Read more...]