Stig Björne: 2010-2025 kommer endast 50% av åldersavgångarna täckas upp

Befolkningsstrukturen är för många kommuner en stor utmaning, skriver ”Arena för Tillväxt”. Det råder obalans i åldersstrukturen och det ställer höga krav på kommunstyrelsernas förmåga till nytänkande, flexibilitet och planering. / Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.