Stig Björne: 2010-2025 kommer endast 50% av åldersavgångarna täckas upp

Befolkningsstrukturen är för många kommuner en stor utmaning, skriver ”Arena för Tillväxt”. Det råder obalans i åldersstrukturen och det ställer höga krav på kommunstyrelsernas förmåga till … [Read more...]