Stig Björne om konjunkturen i Stockholm

Sammantaget tycks Handelskammarens konjunkturrapport peka på att Stockholm går rätt så bra. Det är absolut inte kristongångar totalt sett även om man ser en viss avmattning. I Stockholms län mattas tex konjunkturen av, det visar Konjunkturbarometern för kvartal 2 år 2012. Takten är lägre i jämförelse med kvartalet innan. Handelskammarens ”Konjunkturindikator” minskar från 18 till 8. Nivån på indikatorn kan jämföras med genomsnittet sedan år 2000 på 13. Enligt Handelskammaren så har näringslivet i Stockholm återhämtat sig relativt fort efter den finansiella krisen och har kvartals­mässigt konsekvent utvecklats starkare jämfört med övriga riket. / Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.