Fortsatt höga livsmedelspriser i Sverige

Eurostat (och SCB) har jämfört livsmedelspriserna i Europa. Och undersökningen visar att Sverige fortsatt har förhållandevis höga priser, fjärde högst i Europa.

I genomsnitt låg prisnivån för livsmedel och alkoholfria drycker i Sverige 24 procent över EU-snittet 2012. De som har högst priser är våra grannländer Norge (ingen är väl förvånad), Danmark samt Schweiz medan den billigaste maten återfinns i Polen.

För att undersöka priserna har man tagit en varukorg av livsmedel och alkoholfria drycker som går att jämföra. Priserna varierar mellan 39 procent under till 86 procent över EU-genomsnittet (som förstås är 100). Jämförelsen av prisnivåerna på livsmedel har gjorts mellan de 27 EU-länderna år 2012, samt Norge, Island och Schweiz.

Norge ligger på 86 procent över genomsnittet för de 27 EU-länderna – inte så långt ifrån dubbelt så dyrt alltså. Schweiz ligger på 55 procent över, följt av Danmark på 43 procent över snittet. Priserna i Sverige ligger på 24 procent över snittet. Billigast mat finns i de gamla östländerna Polen, Rumänien och Bulgarien. Där är prisnivån mellan 39 och 32 procent lägre än snittet för samtliga EU-länder. Nederländerna, Slovenien, Malta, Grekland och Storbritannien ligger alla väldigt nära genomsnittet.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.