Eurostat om konvergenskriterierna

EU:s statistikmyndighet Eurostat har presenterat en sammanställning om läget i medlemsländerna vad gäller det så kallade konvergenskriterierna (statsskuld, budgetunderskott bland annat). Tydligt i … [Read more...]

Fortsatt höga livsmedelspriser i Sverige

Eurostat (och SCB) har jämfört livsmedelspriserna i Europa. Och undersökningen visar att Sverige fortsatt har förhållandevis höga priser, fjärde högst i Europa. I genomsnitt låg prisnivån för … [Read more...]

Eurostat: Inkomsterna ökar snabbare i Sverige

Statistik från SCB och Eurostat visar att inkomsterna i Sverige har ökat mer än genomsnittet i EU. År 2005 fanns Sverige med bland de länder i Västeuropa som hade bland de lägsta inkomsterna. På bara … [Read more...]