Fortsatt höga livsmedelspriser i Sverige

Eurostat (och SCB) har jämfört livsmedelspriserna i Europa. Och undersökningen visar att Sverige fortsatt har förhållandevis höga priser, fjärde högst i Europa. I genomsnitt låg prisnivån för … [Read more...]