Nedgången får genomslag på arbetsmarknaden

Arbetskraftsundersökningen från september 2012 har publicerats av SCB. Flera av indikatorerna visar att svenska arbetsmarknaden försvagats under hösten, men trenden för antalet arbetslösa på … [Read more...]