Stig Björne: Försörjningsbördan år 2030

Statistiska Centralbyrån har kommit med en ny rapport (Sysselsättningsbördan 2030  - kan dagens försörjningsbörda bibehållas?) SCB pekar på stora utmaningar för det svenska samhället för att detta ska … [Read more...]