Världsekonomin ser bättre ut?

Internationella valutafonden, IMF, publicerade sin vårprognos i början av veckan. IMF menar att de globala förutsättningarna för tillväxt gradvis stärks igen. Förbättrad ekonomisk aktivitet i USA och … [Read more...]