Världsekonomin ser bättre ut?

Internationella valutafonden, IMF, publicerade sin vårprognos i början av veckan. IMF menar att de globala förutsättningarna för tillväxt gradvis stärks igen. Förbättrad ekonomisk aktivitet i USA och … [Read more...]

Konjunkturen i Europa

Det går dåligt på arbetsmarknaden i Europa. Arbetslösheten i EMU-området steg i februari till den högsta nivån på 15 år. Nivån och utvecklingen är emellertid inte homogen utan skiljer rejält mellan … [Read more...]

Stig Björne om oljepriset

  Ett väldigt högt oljepris brukar betyda att världsekonomin bromsar in. Exemplen på detta är många – allt från oljechockerna på 1970-talet men också på 1990-talet och detta decennium. … [Read more...]