Stig Björne: Fler äldre pressar de offentliga finanserna på sikt

Myndigheten konjunkturinstitutet har kommit med en långsiktig analys av Sveriges offentliga finanser på längre sikt. Denna visar att de de offentliga finanserna är långsiktigt hållbara. Det finns dock … [Read more...]