Dags för räntesänkning snart?

I februari håller Riksbanken möte om styrränta framgent. Frågan är om de kommer att sänka med 0,25 procentenheter eller avvakta. Ser man till den reala ekonomin så torde de mesta tala för en sänkning … [Read more...]