Reporäntan ligger kvar

Som väntat beslutade Riksbankens direktion att lämna reporäntan oförändrad på 0,25 procent. Riksbanken tror – precis som tidigare – att det dröjer en bra stund innan räntan höjs. Man tror att det … [Read more...]

Reporäntan rejält lägre

I veckan beslutade Riksbanken att sänka räntan – och denna gång tog man i rejält. De flesta trodde nog att sänkningen skulle inskränka sig till 0,25 procent men nu tog man i och sänkte med 0,5 procent … [Read more...]

Reporäntan ligger kvar

Riksbankens räntebesked lev att reporäntan ligger kvar på 0,75 procent och man förväntar sig att räntan ligger kvar på denna förhållandevis låga nivå till våren 2015, samtidigt öppnar man för en … [Read more...]

Riksbanken – Ingen förändring av reporäntan

Inte oväntat så lämnade Riksbanken reporäntan oförändrad mot bakgrund av den tidigare sänkningen i december och – i deras syn – positiva konjunkturutsikterna för året. Stig Björne Man tror på … [Read more...]

Stockholmsbörsen

Svenska Dagbladet har gjort en förtjänstfull genomgång av Stockholmsbörsens utveckling över ett antal decennier. Bakgrunden är att Stockholmsbörsen nu i inledningen av 2014 närmar sig ”alltimehigh” … [Read more...]

Riksbanken låter räntan ligga

Sveriges Riksbank har presenterat sitt beslut om Reporäntan. Man pekar på att inflationen för närvarande är lågde senaste årens förstärkning av kronan samt låga prispåslag från företagen. Så för … [Read more...]

Dags för räntesänkning snart?

I februari håller Riksbanken möte om styrränta framgent. Frågan är om de kommer att sänka med 0,25 procentenheter eller avvakta. Ser man till den reala ekonomin så torde de mesta tala för en sänkning … [Read more...]

Riksbanken: Sämre tider att vänta

Riksbanken publicerade häromdagen protokollet från direktionsmötet i mitten av december när man beslutade att sänka styrräntan. Riksbanken hade nu ny information sedan det penningpolitiska mötet i … [Read more...]

Riksbanken sänker reporäntan

Då var det dags för Sveriges Riksbank att sänka reporäntan. Den sänktes från 1,25 till 1,0 procent. Därmed har reporäntan sänkts med 0,75 procentenheter på ett år. Man pekar på att den svaga … [Read more...]

Riksbanken rör inte reporäntan

Igår kom Riksbankens beslut om hur man ska förhålla sig till reporäntan. Många bedömare har trott på en sänkning av reporäntan. Enligt TT hade Nordea hade förväntat sig att Riksbanken skulle sänka … [Read more...]