Stig Björne: Nedåt för industrikonjunkturen

Swedbank och Sveriges Inköps- och logistikförbund har presenterat sin senaste konjunkturmätare i form av sitt inköpschefsindex (PMI). Indexet visar på sjunkande tal från 55,5 i april till 54,1 i maj. … [Read more...]

Stig Björne: Världsekonomin bromsar

Swedbank har kommit med sitt femte månadsbrev för året och denna gång handlar det om utvecklingen av världsekonomin under det första halvåret. Nedan ett referat av delar av denna rapport. Det går … [Read more...]

Stig Björne: EU-ländernas ekonomier går åt olika håll

Swedbank meddelar att reformtakten måste öka om den ekonomiska konvergensen i Eurozonen försvagas. Banken pekar på att konvergensen inom eurozonen fram till 2007 var tydlig för BNP-tillväxt, priser … [Read more...]

Svensk ekonomi växer bättre än väntat enligt Swedbank

Häromdagen kom Swedbank med sitt nyhetsbrev om svensk ekonomisk utveckling. Som beskrivits i olika media så gick svensk ekonomi bättre än väntat för det första kvartalet år 2012. Svensk ekonomi växte … [Read more...]

Recession enligt Swedbank

  Så har då vi kommit några veckor in på det nya året. Och Stockholmsbörsen har fortsatt trenden från december, uppåt. Idag, när Nordea redovisar ett resultat som dessutom slår förväntningarna … [Read more...]