Stig Björne om Ekonomi

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

Konjunkturavmattning?

ALMI har presenterat sin undersökning kring utlåningen från bankernas lokalkontor till små och medelstora företag. Och både bankerna och företagen ser en avmattning i konjunkturen. Antalet som tror … [Read more...]

Eurostat om konvergenskriterierna

EU:s statistikmyndighet Eurostat har presenterat en sammanställning om läget i medlemsländerna vad gäller det så kallade konvergenskriterierna (statsskuld, budgetunderskott bland annat). Tydligt i … [Read more...]

Regeringens budgetproposition – Nådiga luntan 2014

Nu har Regeringen presenterat den nådiga luntan som Regeringens budgetproposition kallas. Det parlamentariska underlaget som stödjer budgeten är i praktiken ungefär detsamma som för Alliansens sista … [Read more...]

Varför sjunker inte boräntan mer?

Det blir allt billigare för bankerna att låna pengar. Trenden får upplåningsräntorna (kostnaden för bankerna) har varit sjunkande en längre tid. Många banker har också sänkt räntorna men inte i … [Read more...]

Spelar bolagsskatten roll?

Vilka faktorer driver produktion och investeringar? Frågan är klassiska och det finns en rad olika förklaringsmodeller och påverkande faktorer; kompetens, infrastruktur, lagstiftning, skatter med … [Read more...]

Bistrare tider? – Ekonomisk prognos

Den nya Regeringen har presenterat sin ekonomiska prognos för de närmaste åren. Och man säger att ”bordet är tomt” eller något åt det hållet och att det kommer att dröja lång till innan man når … [Read more...]

OECD om Sveriges framtida möjligheter

Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD har genomfört en utvärdering av innovationsklimatet i Sverige (en del annat ingår också) och man har kommit med en del slutsatser och rekommendationer till … [Read more...]

Ett steg närmare en statsbudget

Nu börjar det klarna hur skattehöjningarna blir för nästa år. Vänsterpartiets partistyrelse har godkänt den del i budgeten som har med skatteförändringar att göra – och det är i princip bara … [Read more...]

De offentliga finanserna

SCB har presenterat de officiella siffrorna för hur Sverige – eller den svenska offentliga ekonomin – står sig i relation till konvergenskriterierna. Den offentliga svenska förvaltningens finansiella … [Read more...]

3000 miljarder kronor i lån

Så mycket hade de svenska hushållen i lån från banker och andra finansinstitut under augusti 2014. Ser man till den årliga ökningen så var den (från augusti 2013) så var den drygt 150 miljarder kronor … [Read more...]