Stig Björne om Ekonomi

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

Stark ökning av BNP

Nu har SCB ändrat i Nationalräkenskaperna enligt den uppdaterade förordningen Europeiska National- och regionalräkenskapssystemet 2010 (ENS 2010). Ändringarna har gjort att Sverige har fått en högre … [Read more...]

Den svenska statsskulden

Så här i politiska ”orostider” med oklara politiska förhållanden i Riksdagen kan det vara bra att påminna sig om hur det ser ut med den svenska statsskulden när vi går in i en ny period.  Stig … [Read more...]

Lägre KPI

Konsumentprisindex minskade under augusti med 0,1 procent jämfört med juli. Under motsvarande period förra året steg KPI med 0,1 procent. Inflationstakten var -0,2 procent i augusti, vilket är en … [Read more...]

Reporäntan ligger kvar

Som väntat beslutade Riksbankens direktion att lämna reporäntan oförändrad på 0,25 procent. Riksbanken tror – precis som tidigare – att det dröjer en bra stund innan räntan höjs. Man tror att det … [Read more...]

Konjunkturinstitutet: Trögt för svenska ekonomin

Många tecken tydde på att den svenska ekonomin var på gång mot en högre tillväxt. Det visar Konjunkturinstitutets senaste Konjunkturbarometer. Det oroliga läget i världen och den tröga återhämtningen … [Read more...]

God utveckling av skatteunderlaget

Hittills i år har svensk ekonomi haft en något blygsammare utveckling är tidigare prognosticerat. I stort sett alla har skrivit ned sin BNP-prognoser för 2014. Så även Sveriges kommuner och landsting … [Read more...]

Stig Björne: Avvaktande konjunktur enligt Konjunkturinstitutet

Härförleden presenterade Konjunkturinstitutet sin konjunkturbarometer för juli – den så kallade Barometerindikatorn. Enligt detta sätt att mäta utvecklingen så pekar den på att det inte är någon … [Read more...]

Stig Björne: Senaste siffrorna från SCB – Inflationen fortsatt låg

SCB har korrigerat takten för inflationen i juli. De senaste siffrorna säger att inflationstakten var 0,0 procent i juli vilket är en minskning från juni då den var 0,2. Under motsvarande period förra … [Read more...]

Blygsam ökning av BNP

SCB:s första preliminära beräkning av utvecklingen av bruttonationalprodukten pekar på en ökning om 1,9 procent för andra kvartalet 2014 i jämförelse med samma kvartal förra året (korrigerad för … [Read more...]

Stig Björne: Vad driver den svenska ekonomin?

SCB har publicerat en intressant artikel om vad som driver den svenska tillväxten i dagsläget. Och det är de svenska hushållens konsumtion som varit motorn i den svenska ekonomin under de senaste … [Read more...]