Segt på börsen

Lite upp på börsen idag, lite upp igår, rejält ned i förrgår och så vidare. Vi tycks vara inne i en period av osäkerhet (i och för sig så kommer bolagsrapporterna för första kvartalet denna period och … [Read more...]

Riksbanken rör inte reporäntan

Igår kom Riksbankens beslut om hur man ska förhålla sig till reporäntan. Många bedömare har trott på en sänkning av reporäntan. Enligt TT hade Nordea hade förväntat sig att Riksbanken skulle sänka … [Read more...]

Världsekonomin ser bättre ut?

Internationella valutafonden, IMF, publicerade sin vårprognos i början av veckan. IMF menar att de globala förutsättningarna för tillväxt gradvis stärks igen. Förbättrad ekonomisk aktivitet i USA och … [Read more...]

BRIC-länderna förtsätter växa

Swedbank har kommit med ett nyhetsbrev som behandlar bland annat Bric-ländernas ekonomiska utveckling och politik. Man pekar på att många ”tillväxtländers” tillväxt har bromsat in de senaste åren … [Read more...]

Tufft för Spanien

Tufft för Spanien Den spanske premiärministern Mariano Rajoy sade på onsdagen att ”Den spanska ekonomiska situationen är extremt svår", där vissa offentliga institutioner inte har tillgång till … [Read more...]

Konjunkturen i Europa

Det går dåligt på arbetsmarknaden i Europa. Arbetslösheten i EMU-området steg i februari till den högsta nivån på 15 år. Nivån och utvecklingen är emellertid inte homogen utan skiljer rejält mellan … [Read more...]

Nordic economic outlook

För en period sedan kom SEB med sin Economic Outlook. Den ger en rätt fullmatad bild av den ekonomiska utvecklingen i Sverige, Norden, USA, Euro-länderna med flera. Vidare ger den viss fördjupning in … [Read more...]

Ekonomin i Ryssland

Swedbank har kommit med en analys kring utvecklingen i Ryssland. Rapporten behandlar inte bara ekonomisk utveckling utan också det politiska läget i landet. Rapporten kom i och för sig före … [Read more...]

Klarar Grekland uppgiften?

Grekland har kommit en bit på väg i sin resa med att städa upp i ekonomin. Nedskrivning av de privata skulderna är på plats och ett ok från Euro-gruppen om det stora stödpaketet. Om inte så länge … [Read more...]

Börsveckan

Så har Stockholmsbörsen fortsatt uppåt i veckan som var. Börsfallet var kortvarigt och sedan dess har det fortsatt uppåt och Stockholmsbörsen (OMX All Share) är uppe på 352 vilket är ett plus på 14,5 … [Read more...]